Dagordning för telefonmöte med NTU:s styrelse lördag 5 oktober kl 13.00

1. Beslut angående det nordiska dramatikerpriset. 

Bakgrund: Svårigheter med finansiering, problem med att hitta former för att utse kandidater och vinnare. Svårt med nordiskt pris utan Norge. 

Förslag från styrelsen från föregående möte: att lägga ner priset i nuvarande form men hitta en ny form för att utse en dramatiker från varje land som kan presenteras på det nordiska teatermötet. Det kriterium som gäller nu kan kvarstå: presentation av en pjäs som har haft urpremiär de senaste två åren. Eventuellt kan en turné ordnas Norden med läsningar ur pjäserna. 

 

2. Beslut angående det nordiska teatermötet 2010: 

Förslag från Svensk Teaterunion: Mötet läggs i anslutning till Bibu i Lund den 5-8 maj, eventuellt med ett nordiskt styrelsemöte på söndagen den 9 maj. Festivalen kommer att ha nordisk prägel och ordnar en del program med nordisk inriktning. Förslag: att NTU ansvarar för en större debatt om nordisk kulturpolitik och framtiden för nordiskt samarbete samt svarar för läsningar av och information kring nordisk dramatik. Vi bör väl också följa upp undersökningen kring vilka nordiska pjäser som spelas i andra nordiska länder, som initierades i Tammerfors. 

Frågor: fler förslag till programmet, språk för våra program (engelska eller skandinaviska?), eventuella publikationer, förslag på bra föreläsare, hedersgäster m m 

 

3. Frågor att ta upp med Kulturkontakt Nord. 

Inför ett telefonmöte med Kulturkontakt Nord på måndagen 5 oktober kl 10.00: 

Vem från NTU deltar? 

Finns det intresse hos Kulturkontakt Nord att samarbeta med oss inför det nordiska teatermötet – i så fall hur? Vill de följa upp Tammerfors? Kan vi söka mobilitetsstöd? Hur ser de på organisationer som NTU i framtiden? Fler frågor att ta upp? 

 

4. Tid och plats för nästa styrelsemöte 

 

5. Övrigt, t ex aktuellt från länderna

NORDISK TEATERUNION 

Telefonmöte med styrelsen 3 oktober 2009 kl 12.00 - 13.00 

Deltagare: 

Anna Carlson, Sverige, ordförande 

Ingrid Kyrö, Sverige 

Gunnva Zachariasen, Färöarna 

Pia Rosenbaum, Danmark 

Dan Henriksson, Finland 

Pauliina Hulkko , Finland 

Steinunn Knutsdottir, Island 

Tinna Gunnlaugsdottir, Island 

Ann Mari Engel, Sverige, sekreterare 

 

1. Det nordiska dramatikerpriset

Erinrades om styrelsens beslut på föregående möte att alla på nationell nivå skulle diskutera styrelsens förslag: att lägga ner priset i nuvarande form men hitta en ny form för att utse en dramatiker från varje land som kan presenteras på det nordiska teatermötet. Dessutom skulle NTU skriva till Nordiska Ministerrådet om att de bör ta över priset. 

På mötet framfördes från länderna följande synpunkter: 

Finland vill ha kvar priset, men som en hedersbetygelse utan pengar. Man föreslår också att styrelsen inte utgör juryn, utan att en enväldig person i ordförandelandet ska utse vinnaren. 

Danmark vill också ha kvar priset, men på en högre nivå. Man föreslår att en dramatiker från varje land, bland de tidigare vinnarna, uppvaktar ministerrådet om att instifta ett nytt pris eller höja summan. Man vill vänta till 2012 med att förändra priset 

Island vill ha priset kvar, men utan pengar. Man vill också ha klarlagt vilken som är den drivande motiveringen för priset. 

Färöärna undrade om priset blir tillräckligt synligt och om vi i stället ska be Nordiska Ministerrådet om ett scenkonstpris. Gunnva menade också att Färöarna inte bör vara med i juryn om man inte har nominerat en pjäs. 

Sverige vill förändra priset enligt styrelsen förslag och framhåller att det inte finns nationella pengar till prissumman. Man vill i stället att länderna ska satsa på lansering av varsin dramatiker på teatermötet. 

Dan förslog att priset skall gå till en barn- eller ungdomspjäs 2010. 

 

Beslutades: 

att bibehålla det nordiska dramatikerpriset, utan angivande av prissumma 

att priset ska gå till en barn- eller ungdomspjäs 2010 och delas ut på nordiska mötet 

under bibu. Om möjligt ska de nominerade pjäserna gärna inbjudas att gästspela. 

att NTU:s styrelse utgör juryn 

att ta förnyad kontakt med Nordiska Ministerrådet angående ett nordiskt dramatikerpris 

 

2. Det nordiska teatermötet 2010 

Ingrid Kyrö informerade om bibu, scenkonstfestivalen för barn och unga, som hålls i Lund den 5-8 maj. Temat blir nordiskt p g a det nordiska teatermötet och alla i NTU inbjuds att komma med förslag till gästspel, som väljs av en jury. 

Ann Mari informerade om förslaget att NTU ansvarar för ett tema om nordisk kulturpolitik samt svarar för presentationer och läsningar av nordisk dramatik. 

 

Beslutades: 

att hålla det nordiska teatermötet i anslutning till Bibu den 5-8 maj 

att förlägga NTU:s styrelsemöte till söndagen den 9 maj 

att tillstyrka förslaget om arrangemang av NTU 

 

3. Kulturkontakt Nord 

Inför telefonmötet med Kulturkontakt Nord på måndagen den 5 oktober kl 10.00 (svensk tid) diskuterades frågor att ta upp kring deras medverkan i teaterdagarna och framtida amarbete. 

I telefonmötet deltar Anna, Ingrid, Dan och Ann Mari. 

 

4. Nationella rapporter 

Nationell rapport har kommit från Finland (bifogas). Ledamöterna uppmanades att 

inkomma med skriftliga nationella rapporter. 

 

5. Nästa möte 

Beslutades att preliminärt hålla nästa styrelsemöte den 31 januari 2010.